Noutăți / Evenimente

În contextul Zilei mondiale a pneumoniei, în data de 15 noiembrie curent, cu suportul și participarea nemijlocită a clinicii universitare USMF "Nicolae Testemițanu" cadrele medicale din cadrul IMSP SCMC nr.1 s-au întrunit la Conferința științifico-practică, avînd ca tema generală "Pneumonia comunitară la copii ( aspecte de conduită și diagnostica reflectate în ghiduri și politici internaționale)".

       Dna profesor universitar, doct.hab.med. Ala Donos, a prezentat principalele argumente privind importanța problemei puse în discutie, precum si principalele prevederi în domeniul respectiv.

     Programul a inclus informații actualizate privind situația epidemiologică actuală privind pneumonia în Republica Moldova și la nivel international, particualritățile clinico-evolutive, de diagnostic si tratament ale acestei patologii.

          Directorul clinicii universitare IMSP SCMC nr.1, Dr. Conf. Ala Holban, a facut o caracteristică evolutivă a problemei discutate, punctând momente și conexiuni importante pentru specialiștii pediatri din clinică și pentru rezidenții pediatri, prezenți la eveniment.

       Administrația IMSP SCMC nr.1, în persoana vicedirectorului, dna doctor Aliona ROTARI a subliniat importanţa colaborării în cadrul clinicii universitare, a lucrului în echipă în procesul consultativ-diagnostic, precum și implicarea tuturor în pregatirea și desfășurarea conferințelor științifico – practice, instrument foarte eficient în consoldarea continuă a capacităților profesionale ale medicilor.

         Colectivul IMSP SCMC nr.1, de comun cu personalul didactic al Clinicii universitare, Departamentul Pediatrie USMF "Nicolae Testemițanu", s-a întrunit în data de 27 octombrie curent la Conferința științifică, avînd ca tema generală "Convulsiile la copii, viziune actualizată".
 
          Doamna Irina COBZARI , asistent universitar, a prezentat mai multe aspecte ce țin de noile viziuni asupra conduitei clinico-diagnosticei și de tratament al convulsiilor la copii. 
 
          Informațiile prezentate au trezit mai multe întrebari și discuții, fiind înalt apreciate de către participanții la conferință, la care au fost prezenți specialiștii Clinicii Universitare IMSP SCMC nr.1 , iclusiv medicii-rezidenți pediatri.
 
      Administrația IMSP SCMC nr.1, în persoana directorului, dnul Ștefan CALANCEA și vicedirectorului, dna Aliona ROTARI, au apreciat mult implicarea tuturor participanților în acordarea asistenței medicale de calitate copiilor în cadrul Clinicii.
 
 
Programul a fost coordonat de către Ala HOLBAN, șef clinică, conf.univ.
 
 
 
 

Astăzi, 18.10.2018, conform Dispoziției primarului general interimar al municipiului Chișinău, nr.75-d din 03 octombrie 2018, cu privire la organizarea și desfășurarea campaniei de salubrizare de toamnă, colaboratorii Spitalului Clinic Municipal de Copii nr.1 au desfășurat acțiuni de salubrizare și evacuare a frunzelor uscate și crengilor de pe teritoriul adiacent instituției.

Administrația spitalului a menționat, că lucrul în echipă are rezultate bune și această implicare a colaboratorilor este un exemplu de unitate și implicare în diverse acțiuni ca și comunitate.

Asociația copiilor nascuti prematuri din Moldova "Vitae" la data de 17 octombrie 2018, este alaturi de micii pacienți din secția nr.3 „Boli respiratorii acute” și echipa de medici în componența: dna Ludmila MUNTEAN, șef secție; dna Liuba NEAMȚU, dr.șt.med., medic pediatru; dna Rodica EREMIA, medic pediatru, care au beneficiat de o donație, un cântar #Electronic Baby Scale.

Menționăm, că în secția nr.3 „Boli respiratorii acute” beneficiază de tratament în condiții de staționar copii de vârstă fragedă cu afecțiuni respiratorii acute, majoritatea constituind-o copii sugari, în vârstă de până la 1 an.

Administrația spitalului aduce mulțumiri Asociatiei copiilor nascuti prematuri din Moldova "Vitae", Doamnei Aza ONICA și tuturor acelor, care au făcut posibilă această donație.

 

 

     În IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1 anual beneficiază de tratament în condiţii de staţionar circa şapte mii de pacienţi. Marea majoritate din copii (cca 85%) se internează în primele 3 zile de la debutul bolii, în stare gravă sau foarte gravă, având indicaţii pentru asistenţa medicală în staţionar.

     Cauzele, pentru care se spitalizează copii, sunt afecțiunile respiratorii, care necesită monitorizare medicală continuă, dar unele din ele terapie inhalatorie prin nebulizare.

     Mulţumim doamnei Aza Onica pentru donaţia a 4 aparate pentru nebulizare , care au fost repartizate în secţiile clinice din cadrul spitalului.

În perioada 14-16 septembrie curent, în Changsha capitala provinciei Hunan, China a avut loc o manifestare științifică importantă, care a întrunit pediatrii, neuropediatrii și neonatologii din mai multe reguini ale lumii (The 1st Congress of Pediatric Alliance & Cerebral Palsy Alliance), organizat de Hunan Children's Hospital.

La acest eveniment au participat și reprezentanții Republicii Moldova, grație invitației din partea organizatorilor ( Dr. LihongTan, President of Developing Country Pediatric Alliance and President of HPCH) și suportului oferit de către primăria capitalei în persoana consilierului primarului general al capitalei pe probleme medicale și sociale dl Iurie CRASIUC.

Delegația Republicii Moldova a fost reprezentată de către directorului IMSP SCMC „V.Ignatenco, dl Alexandru HOLOSTENCO, vicedirectorului IMSP SCMC nr.1, dna Aliona ROTARI, medic neonatolog IMSP SCM nr.1, dna Oxana ȚURCAN.

Participarea specialiștilor moldoveni la acest eveniment notoriu a construit un bun prilej de colaborare și schimb de experiență iar prezentarea în cadrul lucrarilor Congresului a sistemului de asistență medicală pediatrică în RM a fost înalt apreciată de catre delegați.

 

 

Rujeolă este o maladie contagioasă ce se transmite de la om la om pe cale aeriană. O persoană bolnavă poate infecta în mediu alte 18 persoane, iar unul din o mie de persoane afectate decedează din cauza complicaţiilor severe pe care le are maladia dată. Rujeolă rămâne o cauză importantă a decesului în rândul copiilor de vârstă mică la nivel mondial, în ciuda disponibilităţii unui vaccin sigur şi eficient. Singura soluţie de prevenire a acestei maladii grave şi contagioase este vaccinarea fiecărei persoane. Menţionăm, că tratament specific împotriva rujeolei nu există, iar alte metode de profilaxie nespecifice sunt ineficiente.

Vineri, 24 August 2018 06:25

ZILELE DECLARATE OFICIAL DE ODIHNĂ

    Conform Deciziei Primăriei mun.Chișinău, instituțiile medicale vor activa în regim obișnuit:

Zilele 27 și 31 august 2018- zile de sarbatoare.

Zilele 28, 29, și 30 august 2018 - zile lucratoare.

       Republica Moldova împreună cu alte 175 de țări din lume, în perioada 1-7 august marchează Săptămâna Mondială a Alăptării.

       Evenimentele dedicate Săptămânii Mondiale a Alăptării au debutat cu un live stream informativ despre alăptare și beneficiile pentru copii și mămici, organizat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în colaborare cu proiectul „Mămica Alăptează”.

      Menționăm că, conform datelor statistice, în Republica Moldova, pe parcursul anului 2017, până la vârsta de trei luni au fost alăptați circa 89,5% din numărul total al nou-născuților, până la șase luni au fost alăptați 82,4%, iar până la vârsta de un an 71%.

În cadrul IMSP SCMC nr.1 a fost organizată și desfășurată Săptămâna Mondială a Alăptării cu genericul „Alăptarea - izvorul vieții” În instituție au fost petrecute convorbiri cu mamele și repartizate materiale metodico-informative în promovarea importanțelor și beneficiile alimentației la sân.

        Din pacate, ne confruntam zilnic cu situații de conflict create de catre pretinsul pediatru, Mihai Stratulat care, din câte cunoaștem, este neonatolog de specialitate, dar nu a activat în această calitate în instituții medico-sanitare publice niciodata. Totodata, permanent, inclusiv prin postarea de astazi pe facebook, acesta blameaza nu doar cadrele medicale din IMSP, dar si intregul sistem de sănatate din Republica Moldova.

       În aceste condiții, chiar și cu eforturi mari din partea administrației instituției și a întregului personal încadrat, se pereclitează activitatea adecvată de zi cu zi, existând multiple dificultăți de comunicare cu pacienții, majoritatea fiind neargumentate.

     Cu toate acestea, spre deosebire de dl Mihai Stratulat, nu ducem un Registru al tuturor cazurilor nefericite de copii bolnavi, care ajung în stare grava și foarte gravă la spital dupa consulațiile   acestuia. Dar nici nu considerăm necesar acest lucru, din moment ce toate eforturile noastre în procesul de asistență medicală copiilor sunt în corespundere cu practicile actuale în domeniu, fapt confirmat și prin multiple mulțumiri ale pacienților noștri, dar și prin numeroase evaluări ale activității instituției, conform prevederilor în vigoare, efectuate de structurile abilitate și specialiști consacrați.

     Menționăm, că IMSP SCMC nr.1 acorda asistență medicală urgentă copiilor de vârstă fragedă cu afecțiuni respiratorii acute și boală diareică acută, majoritatea constituind-o copii sugari, în vârstă de până la 1 an. Anual se sptalizează/oferă asistență consultativ-diagnostică la circa 8000 copii din municipiul Chișinău și republică. Asistența medicală acordată se încadrează întocmai în prevederile actelor normative în vigoare, inclusiv sistemul DRG, care permite încadrarea/clasificarea statistică a stărilor patologice cu care se spitalizează pacienții, precum și evidența sistemică a acestora. Spre cunostința dlui Stratulat, codificarea cu diagnosticul de Pneumonie, comparativ cu alte afecțiuni respiratorii, nu sporeste costul cazului tratat, fapt ce l-ar fi cunoscut, daca ar fi activat în acest sistem. În acest context ne întrebăm, care este nivelul de expertiză/competență profesională a domnului Mihai Stratulat, care-i permite să facă analiza activității medicilor pediatri consacrați nu doar din instuituția noastră, inclusiv cadrelor universitare, precum și întregului sistem de sănătate din țară?

     Regretăm faptul, ca dnul Stratulat utilizează mijloace ieftine pentru a se promova personal, inclusiv prin asocierea permanentă a numelui tatălui său, ofensând neargumentat întreaga comunitate medicală.

     Vom utiliza toate mijloacele posibile pentru a ne apara imaginea instituției, inclusiv a cadrelor medicale.

Vineri, 29 Iunie 2018 18:34

Conferința științifico-practică

Conferința științifico-practică, cu genericul

"Rujeola, actualități și abordare interdisciplinară"

 

Epidemia de rujeola in Europa s-a extins, Republica Moldova nu este o excepție în această privință.

 

        Fiind o problemă de sănătate publică, care la momentul actual ia amploare, rujeola necesită o abordare interdisciplinară, inclusiv si a comunității. În acest context, în data de 28 iunie curent, cu suportul și participarea nemijlocită a clinicilor universitare USMF "Nicolae Testemițanu" IMSP Spitalului Clinic Municipal de Copii nr.1 și Boli Contagioase De Copii, colaboratorii celor două spitale municipale de copii s-au întrunit la Conferința științifico-practică, avînd ca tema generală "Rujeola, actualități și abordare interdisciplinară".

        Dna conferențiar Dr. Ala HOLBAN, care a deschis și moderat conferința, a prezentat principalele argumente, care au stat la baza organizării acesteia, precum si formatul interdisciplinar, multumind tuturor pentru deschidere și aport.

     Programul a inclus rapoarte cu informații actualizate privind situația epidemiologică privind îmbolnăvirile de Rujeola în Republica Moldova și la nivel international, particualritățile clinico-evolutive, de diagnostic si tratament, inclusiv prezentare de caz clinic.

      Domnul Nicolae FURTUNA, Director adjunct Agenția Națională pentru Sănătate Publică, care a venit cu prezentarea situației epidemiologice privind problema discutată, a prezentat și diverse aspecte ce țin de vaccinare, ca cea mai eficientă măsură de prevenire a rujeolei, realizată în majoritatea statelor.

Problemele de conduita clinico-diagnostică și de tratament al rujeolei la copii au fost prezentate cu foarte mult profesionalizm de către Doamna Tatiana Alexeev, dr.șt.med., conferențiar universitar, iar particularitățile ce pot interveni în abordarea unui caz clinic de rujeolă la copii, - de către dna Olga Chirița, medic infecționist - pediatru al Spitalului Clinic Municipal Boli Contagioase De Copii,

       Directorul clinicii universitare Boli infecțioase copii, Dr. Conf. Galina RUSU, specialist cu renume în domeniul bolilor infecțioase la copii a facut o caracteristică evolutivă a problemei discutate, punctând momente și conexiuni importante atât pentru specialiștii pediatri și infecționiști , cât și pentru rezidenții prezenți la eveniment. S-a menționat importanța supravegherii pacientului, în special a celui cu semne catarale, în scopul diagnosticului cât mai precoce a rujeolei.

       Administrația spitalelor municipale implicate, în persoana vicedirectorului IMSP SCMC nr.1, dna Aliona ROTARI și a Directorului IMSP SCMBCC, Dr Conf. Ludmila BÎRCA au subliniat importanţa colaborării între instituții și importanța lucrului în echipă în procesul consultativ-diagnostic implicarea tuturor participanțiloratât în cadrul conferințelor științifico – practice, instrument foarte eficient în consoldarea continuă a capacităților profesionale ale medicilor.

 Informațiile prezentate au trezit mai multe întrebari și discuții, fiind înalt apreciate de către participanții la conferință, la care au fost prezenți și medicii-rezidenți pediatri.

 Programul a fost coordonat de către Ala HOLBAN, șef clinică, conf.univ.

        

 

     În perioada 25-29 iunie curent, cinci experți internaționali ai Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) din Canada, SUA și Danemarca acordă asistență specialiștilor din țara noastră, în ajustarea Ghidului Național de Supraveghere a Evenimentelor Adverse Post-imunizare în Republica Moldova și implementarea acestuia.

     Colaboratorii SCMC Nr.1 de comun cu vicedirector medical Aliona Rotari participa la sesiunile de lucru, unde vor fi informați și ghidați privind ultimele evoluţii din domeniul supravegherii evenimentelor adverse post-imunizare, metodologia de evaluare a legăturii de cauzalitate, determinarea parametrilor principali la colectarea informaţiilor, noile concepte în identificarea evenimentelor adverse post-imunizare, ancheta, colectarea şi analiza datelor.

     După finalizarea misiunii, specialiștii naționali vor definitiva, în urma recomandărilor primite, Ghidul Național de Supraveghere a Evenimentelor Adverse Post-imunizare, care urmează să fie aprobat și implementat, pentru crearea unui proces standardizat şi sistematizat de supraveghere a evenimentelor adverse post-imunizare în Republica Moldova.

Astazi, 15.06.2018 în cadrul Spitalului Clinic Municipal de Copii nr.1 a avut loc ședința festivă cu ocazia #Zilei Lucrătorului Medical și a Farmacistului.

În cadrul ședinței de catre Director, domnul Ștefan Calancea au fost acordate: Diplome ale Ministerului Sănătății Muncii și Protecției Sociale, #DIPLOME DE GRATITUDINE din partea administrației spitalului, pentru înalt professionalism, devotement și performanță în acordarea asistenței medicale copiilor spitalizați. DIPLOME DE GRATITUDINE a fost acordată, inclusiv colaboratorilor Clinicii Universitare, Departamentul Pediatrie USMF "Nicolae Testemițanu", pentru aportul considerabil în consolidarea capacităților profesionale ale medicilor, inclusiv în procesul consultativ – diagnostic acordat copiilor spitalizați.

 

 

 

Stimaţi colegi,

  Administrația spitalului adresează sincer omagiu de recunoştinţă cu ocazia ”Zilei lucrătorului medical şi a farmacistului” tuturor colaboratorilor precum şi membrilor clinicii universitare.

Majoritatea din Dumneavoastră demonstraţi exemple de munca cu dăruire de sine, obţinând realizări performante in domeniu, demonstrând o atitudine respectuoasă, profesionalism şi calităţi umane deosebite.

Apreciem înalt eforturile depuse, aducându-vă sincere mulţumiri şi profundă recunoştinţă.

Cu acest prilej, Vă dorim din suflet calde şi sincere urări de sănătate, prosperare, echilibru spiritual, împliniri frumoase şi noi succese în realizarea sarcinilor nobile ce vă revin întru promovarea şi protejarea sănătăţii, precum şi toată dragostea și afecţiunea celor apropiaţi, să fiţi înconjuraţi numai de oameni de încredere la bine şi la rău. Suntem siguri că, fiind uniţi, vom trece toate obstacolele şi problemele cu care ne confruntăm.

Vă mulţumesc pentru că sunteți şi Vă urez la mai mult şi la mai mare !

                                                                                                         Administrația.

 

Vineri, 08 Iunie 2018 05:55

Ziua Mondiala a Donatorului de Sînge

      IMSP SCMC nr.1 a participat la 14.06.2018 în cadrul Campaniei de promovare a donării de sânge cu genericul ,, Ajută și pe alții să fie printre noi! Donează sânge! Dăruiește viață!”, desfăşurată în Scuarul Grădinii Publice „Ştefan cel Mare şi Sfânt”.

      Doritorii de a dona sânge sunt așteptați în Grădina Publică ”Ștefan cel Mare”, între orele 09.00 și 15.00.

      Fiţi alături de donatorii de sânge voluntari şi neremunerați, contribuind la salvarea de vieţi omeneşti.

 

Pagina 1 din 5

Informaţii în completare