Noutăți / Evenimente

Luni, 21 Mai 2018 10:32

Ziua Internaţională - SIDA

Ziua Internaţională de comemorare a persoanelor decedate de SIDA sau „Ziua Lumânărilor Aprinse”, marcată în acest an la 20 mai, întrunește una dintre cele mai importante şi ample mişcări împotriva infecţiei HIV/SIDA, care dă speranță şi uneşte toate comunităţile în întreaga lume. Începând cu anul 1983, „Ziua Lumânărilor Aprinse”  se desfășoară în fiecare an, în a treia duminică a lunii mai, la care participă peste 1200 de organizaţii din 115 ţări, prin manifestări de comemorare pentru a onora vieţile pierdute şi sensibiliza conștiința socială referitor la problema HIV/SIDA. 

 

GENERICUL:“Nursele - o sursă vitală: sănătatea este un drept uman”

 

“Tratamentul unei boli poate fi complet impersonal;

îngrijirea pacientului trebuie să fie complet personală."

(Francis W. Peabody)

Nu există nici o altă profesie care să răspundă necesităţilor persoanelor în cele mai vulnerabile perioade de timp precum este domeniul nursing.Mai mult decât orice altă specialitate medicală, nursele petrec cel mai mult timp cu pacienții și familiile sale, în scopul promovării şi menţinerii sănătăţii, prevenirii îmbolnăvirilor, îngrijirii şi recuperării persoanelor bolnave şi sănătoase de la concepţie pînă la sfîrşitul vieţii.

Cu ocazia Zilei Internationale a Asistenților Medicali, Vă dorim multă fericire, prosperare, verticalitate, sănătate și bucurii. Să dați dovadă în continuare de mult curaj, entuziasm, bunătate omenească, cumpătare, răbdare, înțelepciune și demnitate profesională.

Să Vă bucurați mereu de respectul colegilor, de gratitudinea pacienților și de dragostea celor dragi.

Pentru munca Dumneavoastră cu abnegaţie Vă mulţumim din suflet!

Felicitări de Ziua Internațională a Nurselor!

În contextul „Săptămânii Europene a Imunizărilor”, colectivul IMSP SCMC nr.1, de comun cu colaboratorii Clinicii universitare, Departamentul pediatrie USMF "Nicolae Testemițanu", s-a întrunit în data de 25 aprilie curent la conferința științifico-practică, cu scopul de a crește gradul de conștientizare privind dreptul și responsabilitatea fiecărei persoane de a fi protejat împotriva bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare.

Discutii si raspunsuri la intrebarile despre vaccinare au avut loc cu Domnul Nicolae FURTUNA, Director adjunct Agenția Națională pentru Sănătate Publică, care a prezentat mai multe aspecte ce țin de noile viziuni asupra imunoprofilaxiei.

Promovăm VACCINAREA ca unica metodă de prevenire a îmbolnăvirilor cu diferite maladii. Protejează-ți sănătatea în diferite etape ale vieții!!!

        Prin vaccinare, fiecare persoană investește în propria sănătate, contribuie la protecția comunității și la eliminarea bolilor.

Vaccinarea este una dintre primele și cele mai importante decizii pe care le fac părinții pentru copiii lor.

Programul a fost coordonat de către Ala Holban, șef clinică, conf.univ. și Aliona Rotari, vicedirector medical IMSP SCMC nr.1.

 

Luni, 23 Aprilie 2018 13:49

Legea funcționează

Actele de violență asupra doctorilor sunt pedepsite !

Este inadmisibil faptul că lucrătorii medicali să fie agresați în spitalele din Republica Moldova.

Referire facem la cazul de huliganism înregistrat la data de 15.03.18 în SCMC nr.1,care a fost luat în vizor de IP Buiucani, examinat și ulterior persoana vinovată a fost sancționată, conform prevederilor Codului Contravențional.

Joi, 05 Aprilie 2018 17:17

Ziua Mondiala a Sanatatii.

Material informativ

cu genericul: "Acoperirea universală cu servicii de sănătate accesibile pentru toţi”

      În IMSP SCMC nr.1 a fost emis ordin și aprobat planul de activitate privind organizarea și desfașărarea Zilei Mondiale a sănătății din 07.04.2018.

     Ziua Mondială a Sănătății din acest an evidențiază importanţa accesului tuturor la servicii esențiale de sanătate. Indiferent de statutul economic sau social, de vârstă sau de rezidenţă, întreaga populaţie trebuie să aibă asigurat accesul la servicii medicale.

     La cea de a 70-a aniversare a sa (fondată pe 7 aprilie 1948), Organizația Mondială a Sănătății  reiterează principiul, că toți oamenii ar trebui să-și poată realiza dreptul la sănătate la cel mai înalt nivel, iar „Sănătatea pentru toți” a fost timp de șapte decenii și rămâne obiectiv de orientare și acțiune. Astăzi OMS le solicită țărilor membre să-și respecte angajamentele convenite anterior asupra obiectivelor de dezvoltare durabilă și să realizeze pași concreți pentru avansarea calității și accesibilității serviciilor de sănătate. Acest lucru înseamnă asigurarea faptului că pretutindeni, toată lumea să poată accesa servicii de sănătate de înaltă calitate, fără a se confrunta cu dificultăți financiare. În acest context, activitățile în cadrul Zilei Mondiale a Sănătății 2018 se desfășoară la tema: „Acoperirea universală cu servicii de sănătate: pentru fiecare, oriunde”, având sloganul acțiunilor de comunicare: „Sănătate pentru toți”.

Miercuri, 04 Aprilie 2018 12:33

Felicitari Ziua-contabilului

    Cu acest prilej transmitem cele mai sincere felicitări de bine tuturor celor care au urmat şi continuă să urmeze cu devotament profesia de contabil.

    Vă dorim prosperitate, bunăstare şi sănătate, fie ca toate realizările atinse în prezent să vă impulsioneze spre un viitor luminos cu scopuri mari, demne de a fi urmate în profesia voastră.

Administratia

Marți, 03 Aprilie 2018 14:39

Confetința științifico-practică

Cu genericul:  Maladiile rare la copii 

    Pentru spital conferințele stiințifico – practice sunt o condiție obligatorie pentru consolidarea capacităților profesionale ale medicilor și asigurarea calității serviciilor medicale.

     Statisticile actuale relatează, că în lume, între 6% și 8% din populație suferă de o maladie rară. În SUA și Uniunea Europeană, una din zece persoane este diagnosticată cu o boală rară, iar în Canada - una din 12 persoane.

     În Moldova actualmente sunt diagnosticați aproximativ 522 de bolnavi cu maladii rare. Cu toate acestea, subiectul MR este unul prezent permanent în activitatea cadrelor medicale de zi cu zi, conferința desfășurată la 30 martie, 2018, în cadrul IMSP SCMC nr 1, de rînd cu alte manifestări stiințifice din cadrul Societății de Pediatrie din Moldova, fiind o dovadă în acest sens.La conferința nominalizată s-au pus în discuție maladiile rare la copii.

Principalele mesaje de luat acasă au fost următoarele:

• maladiile rare, dar pacienți sunt numerosi;

• maladiile rare ne învață să colaborăm în cazurile complexe;

• tranziția de la abordarea centrată pe maladie la cea centrată pe pacient;

• implicarea activă a pacientului și familiei.

IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1 a obţinut

Certificatul de Acreditare la data de 15 martie 2018,

(Certificat Nr. 3444, eliberat IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1, mun. Chişinău, str. Serghei Lazo 7), acesta fiind valabil pe o perioadă de 5 ani.

În rezultatul evaluării spitalul a acumulat 5 puncte din 5 posibile, și corespunde criteriilor standardelor de bază de evaluare și acreditare a spitalelor.

Material informativ către desfăşurarea Zilei Mondiale a tuberculozei - 24 martie 2018

cu genericul: „Se caută: Lideri pentru o lume fără tuberculoză"

      In fiecare an, Ziua Mondială a Tuberculozei este consemnată pe 24 martie cu scopul de a creşte gradul de conştientizare a populaţiei a consecinţelor devastatoare asupra sănătăţii, sociale şi economice ale tuberculozei (TBC) şi pentru a intensifica eforturile de a pune capăt epidemiei globale de tuberculoză. Data marchează ziua când dr. Robert Koch în 1882 a anunţat, că a descoperit bacteria care provoacă tuberculoza, care a deschis calea spre diagnosticarea şi vindecarea acestei boli.

        In ciuda progreselor semnificative înregistrate în ultimele decenii, tuberculoza continuă să fie cel mai mare criminal infecţios din întreaga lume, revendicând peste 4 500 vieţi pe zi. Apariţia tuberculozei multi-drog rezistente (MDR-TB) prezintă o ameninţare majoră la adresa securităţii sănătăţii şi ar putea scădea şansele în lupta împotriva tuberculozei.

      Tema Zilei Mondiale a Tuberculozei din 2018 - „Se caută: Lideri pentru o lume fără tuberculoză" se concentrează pe fortificarea angajamentului de a pune capăt tuberculozei, nu numai la nivel politic cu şefii de stat şi miniştrii sănătăţii, dar la toate nivelele: de la primari, guvernatori, parlamentari şi lideri comunitari, până la persoanele afectate de tuberculoză, societatea civilă, medici sau asistente medicale, ONG-uri şi alţi parteneri. Toţi pot fi lideri ai eforturilor de a pune capăt TB în propria lor muncă sau pe teren. Ziua Mondială a Tuberculozei oferă oportunitatea la nivel global de a mobiliza angajamentul politic şi social pentru accelerarea progreselor în eliminarea tuberculozei.

      

În IMSP SCMC nr.1 a fost emis ordin și aprobat planul de activitate privind organizarea și desfașărarea ”Zilei Mondiale a Apei”,

cu genericul ”Natura pentru apă”

 Ziua Mondială a Apei, marcată anual pe 22 martie, vizează sensibilizarea și informarea populației asupra importanței apei pentru sănătate, natură și viața de zi cu zi și îşi propune să analizeze modurile prin care protejând natura putem depăşi dificultăţile legate de apă în secolul XXI. Tema pentru Ziua Mondială a Apei 2018 este „Natura pentru apă”. Mesajul principal este că soluțiile naturale, cum ar fi plantarea copacilor pentru a reface pădurile, reconectarea râurilor în zonele inundabile și restaurarea zonelor umede, reprezintă o modalitate durabilă și rentabilă de a contribui la reechilibrarea ciclului apei, la atenuarea efectelor schimbărilor climatice și la îmbunătățirea sănătății publice. 

         Folosind soluțiile naturale pentru a satisface necesitățile de apă se va contribui la crearea unei economii durabile, în același timp ajutând la protejarea mediului înconjurător și reducerea poluării mediului – ambele fiind ţinte-cheie ale Obiectivului 6 de Dezvoltare Durabilă, prin care țările se angajează să asigure disponibilitatea și gestionarea durabilă a surselor de apă și sanitație pentru ca fiecare persoană să aibă acces la apă potabilă sigură până în anul 2030.

Vineri, 16 Martie 2018 12:46

Non-violența în instituțiile medicale

       În urma ședinței operative a Direcției sănătății a CMC din 13.03.2018, organizată de către dl Mihai Moldovanu, la inițiativa lucrătorilor medicali din instituțiile Medico-Sanitare Publice municipale, a fost luată decizia unanimă de a exprima solidaritatea întru susținerea cadrelor medicale împotriva violenței.

În acest context, astăzi 16.03.2018 în cadrul ședinței operative colaboratorii spitalului au fost informați despre inițiativa Direcției sănătății și modalitatea de documentare a cazurilor de violență conform legislației în vigoare.

Cadrele medicale până la sfîrșitul lunii martie, vor purta câte o panglică de culoare mov, ce exprimă solidăritatea.

Ținem să menționăm, că această acțiune nu va perturba activitatea instituțiilor medicale și nu va influența calitatea asistenței medicale acordate pacienților în perioada menționată.

 

Colectivul IMSP SCMC nr.1, de comun cu colaboratorii Clinicii universitare, Departamentul pediatrie USMF "Nicolae Testemițanu", s-a întrunit în data de 14 martie curent la Conferința științifico-practică, avînd ca tema generală "Profilaxia și tratamentul infecțiilor respiratorii la copii, în viziune actualizată". S-au prezentat doua rapoarte, care au adus în discuție noile prevederi din domeniu, inclusiv actualizările operate în ghidurile de conduită clinică la nivel international. Doamna Ala Holban, dr.șt.med., conferențiar universitar, a prezentat mai multe aspecte ce țin de noile viziuni asupra profilaxiei și tratamentului infecțiilor respiratorii acute la copii, iar dna Elena Proaspăt, specialist ORL al clinicii, a venit cu informații privind diagnosticul și conduita clinică a otitei acute la copii, inclusiv particularitățile tabloului otoscopic. Informațiile prezentate au trezit mai multe întrebari și discuții, fiind înalt apreciate de către participanții la conferință, la care au fost prezenți toți specialiștii Clinicii Universitare IMSP SCMC nr.1 , iclusiv medicii-rezidenți pediatri.

Programul a fost coordonat de către Ala Holban, șef clinică, conf.univ. și Aliona Rotari, vicedirector medical IMSP SCMC nr.1.

 

Miercuri, 07 Martie 2018 10:55

8 martie Ziua Femeii.

Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să vă însoţească pretutindeni.

Vă dorim o primăvară frumoasă, cu soare, fericire şi toată dragostea prinsă într-un frumos buchet de lalele ce vestesc venirea unei noi primăveri!”.

Administrația

Pagina 2 din 5

Informaţii în completare